an idea that is implied or suggested

listen to the pronunciation of an idea that is implied or suggested
Английский Язык - Турецкий язык

Определение an idea that is implied or suggested в Английский Язык Турецкий язык словарь

connotation
ima
connotation
yan anlam
connotation
{i} çağrışım

Bir kelime başka dilden ödünç alındığı zaman, sık sık aynı anlama sahip olarak başlar; ancak her iki dilde de sürekli kullanımı ile, şimdi ayrı kelimeler farklı çağrışımları artırabilir. - When a word is borrowed from another language, it frequently begins by having the same meaning; but with continued use in both languages, the now separate words may accrete disparate connotations.

connotation
{i} diğer anlam
connotation
{i} yananlam, bir sözcüğün çağrıştırdığı şey
connotation
{i} çağrıştırdığı anlam
Английский Язык - Английский Язык
connotation
an idea that is implied or suggested

  Расстановка переносов

  an I·de·a that I·s im·plied or suggested

  Турецкое произношение

  ın aydiı dhıt îz împlayd ır sıgcestıd

  Произношение

  /ən īˈdēə ᴛʜət əz əmˈplīd ər səgˈʤestəd/ /ən aɪˈdiːə ðət ɪz ɪmˈplaɪd ɜr səɡˈʤɛstəd/

  Слово дня

  jubilee
Избранное