an extract or selection from written or printed matter

listen to the pronunciation of an extract or selection from written or printed matter
Английский Язык - Турецкий язык

Определение an extract or selection from written or printed matter в Английский Язык Турецкий язык словарь

excerpt
{i} (bir kitaptan/yazıdan) seçilmiş parça, pasaj
excerpt
{f} alıntı yapmak
excerpt
{i} pasaj
excerpt
{i} seçme parça
excerpt
{f} seçme parça almak
excerpt
{i} özel baskı
excerpt
{f} al
excerpt
alıntı

Öğrenciler kitaptan bir alıntıyı analiz etmek zorundalar. - The students have to analyze an excerpt from the book.

excerpt
almak (kitaptan alıntı vb)
excerpt
almak
Английский Язык - Английский Язык
excerpt
an extract or selection from written or printed matter

  Расстановка переносов

  an ex·tract or se·lec·tion from writ·ten or printed mat·ter

  Турецкое произношение

  ın îksträkt ır sılekşın fırm rîtın ır prîntıd mätır

  Произношение

  /ən əkˈstrakt ər səˈleksʜən fərm ˈrətən ər ˈprəntəd ˈmatər/ /ən ɪkˈstrækt ɜr səˈlɛkʃən fɜrm ˈrɪtən ɜr ˈprɪntəd ˈmætɜr/

  Слово дня

  procumbent
Избранное