an event (or the result of an event) that completely destroys something

listen to the pronunciation of an event (or the result of an event) that completely destroys something
Английский Язык - Турецкий язык

Определение an event (or the result of an event) that completely destroys something в Английский Язык Турецкий язык словарь

demolition
{i} tahrip
destruction
yıkım/yok olma
destruction
mahvetme
destruction
harap etme
demolition
tahrip etme
demolition
sökme
demolition
yıkma
demolition
yıkım

Bu tarihi binanın yıkımını önlemek için üç binin oldukça üzerinde kişi imza attı. - Well over three thousand people signed to prevent the demolition of this historic building.

Bu Tom'un şimdiye kadar gördüğü ilk yıkım derbiydi. - This was the first time Tom had ever seen a demolition derby.

demolition
yok etme
demolition
yıkılma
destruction
yok olma

Bir nükleer savaş, insanlığın yok olmasına neden olacak. - A nuclear war will bring about the destruction of mankind.

demolition
{i} imha
demolition
{i} tüketme
demolition
yıkım/yıkma
demolition
(Askeri) TAHRİP: Yapıların, tesis veya malzemenin ateş, su, tahrip maddesi, mekanik veya diğer vasıtalar kullanılarak işe yaramaz hale getirilmesi
Английский Язык - Английский Язык
destruction
demolition
wipeout
destruction’
an event (or the result of an event) that completely destroys something

    Расстановка переносов

    an e·vent (or the re·sult of an event) that com·plete·ly destroys some·thing

    Произношение

    Слово дня

    running dog
Избранное