an arrangement of a piece of music for performance by an orchestra or band

listen to the pronunciation of an arrangement of a piece of music for performance by an orchestra or band
Английский Язык - Турецкий язык

Определение an arrangement of a piece of music for performance by an orchestra or band в Английский Язык Турецкий язык словарь

orchestration
orkestrasyon
orchestration
{i} orkestraya uyarlama
orchestration
(Mukavele) harmonik düzenleme prosedürü, becerili organize etme prosedürü
Английский Язык - Английский Язык
orchestration
an arrangement of a piece of music for performance by an orchestra or band

  Расстановка переносов

  an ar·range·ment of a piece of mu·sic for per·for·mance by an or·ches·tra or band

  Турецкое произношение

  ın ıreyncmınt ıv ı pis ıv myuzîk fôr pırfôrmıns bay ın ôrkıstrı ır bänd

  Произношение

  /ən ərˈānʤmənt əv ə ˈpēs əv ˈmyo͞ozək ˈfôr pərˈfôrməns ˈbī ən ˈôrkəstrə ər ˈband/ /ən ɜrˈeɪnʤmənt əv ə ˈpiːs əv ˈmjuːzɪk ˈfɔːr pɜrˈfɔːrməns ˈbaɪ ən ˈɔːrkəstrə ɜr ˈbænd/

  Слово дня

  prudential
Избранное