an appointed representative in some legislative bodies

listen to the pronunciation of an appointed representative in some legislative bodies
Английский Язык - Турецкий язык

Определение an appointed representative in some legislative bodies в Английский Язык Турецкий язык словарь

delegate
{i} temsilci

Konferansa birçok ülkeden temsilciler katıldı. - Delegates from many countries participated in the conference.

delegate
{f} görevlendirmek
delegate
murahhaslık
delegate
temsilci olarak görevlendirmek/atamak
delegate
delege olarak göndermek
delegate
yetki aktar
delegate
(fiil) delege atamak, delege olarak yetkilendirmek, ihale etmek
delegate
{i} vekil
delegate
{i} elçi
delegate
(Askeri) DELEGE: Kendisine belirli yetkiler verilerek bir yere veya birinin yanına temsilci olarak gönderilen kimse
delegate
yetki vermek, nesne sahibi adına çalışan
delegate
{f} delege atamak
delegate
{f} havale etmek, devretmek
delegate
{f} ihale etmek
delegate
{i} delege

Delegeler, altı kez oy kullandı. - The delegates voted six times.

Delegeler konuyla ilgili oy kullandı. - The delegates voted on the issue.

delegate
{i} (del'ıgît, del'ıgeyt) delege, temsilci; elçi; vekil
Английский Язык - Английский Язык
delegate
an appointed representative in some legislative bodies

  Расстановка переносов

  an ap·point·ed rep·re·sent·a·tive in some leg·is·la·tive bod·ies

  Турецкое произношение

  ın ıpoyntıd reprızentıtîv în sʌm lecısleytîv bädiz

  Произношение

  /ən əˈpointəd ˌreprəˈzentətəv ən ˈsəm ˈleʤəsˌlātəv ˈbädēz/ /ən əˈpɔɪntəd ˌrɛprəˈzɛntətɪv ɪn ˈsʌm ˈlɛʤəsˌleɪtɪv ˈbɑːdiːz/

  Слово дня

  taxis
Избранное