an activity causing excitement or pleasure

listen to the pronunciation of an activity causing excitement or pleasure
Английский Язык - Турецкий язык

Определение an activity causing excitement or pleasure в Английский Язык Турецкий язык словарь

stimulation
{i} dürtü
stimulation
{i} uyarım

Bütün çocukların uyarıma ihtiyacı vardır. - All children need stimulation.

Zihinsel bir uyarıma ihtiyacım var. - I need some mental stimulation.

stimulation
uyarılma
stimulation
(Tıp) uyarı

Bütün çocukların uyarıma ihtiyacı vardır. - All children need stimulation.

Zihinsel bir uyarıma ihtiyacım var. - I need some mental stimulation.

stimulation
harekete geçirme
stimulation
(Tıp) tembih
stimulation
uyanın
stimulation
uyan
stimulation
dürtme
stimulation
stimülasyon
stimulation
{i} tahrik
stimulation
{i} teşvik
stimulation
{i} uyarma
stimulation
(Tıp) Uyandırma, uyarma, tenbih, uyarım
stimulation
teşvik/uyarım
Английский Язык - Английский Язык
stimulation
an activity causing excitement or pleasure

  Расстановка переносов

  an ac·ti·vi·ty caus·ing ex·cite·ment or pleas·ure

  Турецкое произношение

  ın äktîvıti kôzîng îksaytmınt ır plejır

  Произношение

  /ən akˈtəvətē ˈkôzəɴɢ əkˈsītmənt ər ˈpleᴢʜər/ /ən ækˈtɪvətiː ˈkɔːzɪŋ ɪkˈsaɪtmənt ɜr ˈplɛʒɜr/

  Слово дня

  assoil
Избранное