an act of turning inside out

listen to the pronunciation of an act of turning inside out
Английский Язык - Турецкий язык

Определение an act of turning inside out в Английский Язык Турецкий язык словарь

eversion
dışa doğru dönmüş olma
eversion
(Diş Hekimliği) dışa dönme
eversion
(Tıp) eversiyon
eversion
{i} ters dönme
eversion
(Diş Hekimliği) dışa dönme, dışa doğru dönmüş olma durumu
eversion
tersine döndürme
eversion
{i} ters döndürme
eversion
(Tıp) ters dön(dür)me
eversion
{i} tersyüz etme
eversion
tersyüzetme
eversion
{i} içini dışına çevirme
Английский Язык - Английский Язык
eversion
an act of turning inside out

  Расстановка переносов

  an act of turn·ing in·side out

  Турецкое произношение

  ın äkt ıv tırnîng însayd aut

  Произношение

  /ən ˈakt əv ˈtərnəɴɢ ənˈsīd ˈout/ /ən ˈækt əv ˈtɜrnɪŋ ɪnˈsaɪd ˈaʊt/

  Слово дня

  duodecimal
Избранное