an act of rebuilding

listen to the pronunciation of an act of rebuilding
Английский Язык - Турецкий язык

Определение an act of rebuilding в Английский Язык Турецкий язык словарь

rebuild
yeniden inşa etmek

Leyla evliliğini yeniden inşa etmek istedi. - Layla wanted to rebuild her marriage.

Tom konağını yeniden inşa etmek için göçmen işçileri işe aldı. - Tom recruited immigrant workers to rebuild his mansion.

rebuild
(Bilgisayar) yeniden kur
rebuild
onarmak
rebuild
(Askeri) yenileştirmek
rebuild
revizyon yapmak
rebuild
yeniden inşa et

Güneylilerin yeniden inşa etmek için hiç parası yoktu. - The south had no money to rebuild.

Bizim görevimiz duvarı yeniden inşa etmektir. - Our task is to rebuild the wall.

rebuild
tamir etmek
rebuild
{f} yenilemek
rebuild
tekrar inşa et
rebuild
{f} yeniden yapmak

Yeniden yapmak için hiç para yoktu. - There was no money for rebuilding.

rebuild
(Askeri) YENİLEŞTİRMEK: Bir malzemenin görünüş, performans ve beklenilen kullanma süresi açısından mümkün olduğu kadar orijinal standardına yakın restore edilmesi. Buna (overhaul and rebuild) ve (recondition) da denir
Английский Язык - Английский Язык
rebuild
an act of rebuilding

  Расстановка переносов

  an act of re·build·ing

  Турецкое произношение

  ın äkt ıv ribîldîng

  Произношение

  /ən ˈakt əv rēˈbəldəɴɢ/ /ən ˈækt əv riːˈbɪldɪŋ/

  Слово дня

  detriment
Избранное