an absolute ruler with infinite power

listen to the pronunciation of an absolute ruler with infinite power
Английский Язык - Турецкий язык

Определение an absolute ruler with infinite power в Английский Язык Турецкий язык словарь

autocrat
zorba
autocrat
saltıkçı
autocrat
despot
autocrat
{i} otokrat
autocrat
autocratic müstebit
autocrat
{i} diktatör
autocrat
autocratically müstebit bir şekilde
autocrat
müstebit kimse
Английский Язык - Английский Язык
autocrat
an absolute ruler with infinite power

  Расстановка переносов

  an Ab·so·lute rul·er with in·fi·nite po·wer

  Турецкое произношение

  ın äbsılut rulır wîdh înfınıt pauır

  Произношение

  /ən ˈabsəˌlo͞ot ˈro͞olər wəᴛʜ ˈənfənət ˈpouər/ /ən ˈæbsəˌluːt ˈruːlɜr wɪð ˈɪnfənət ˈpaʊɜr/

  Слово дня

  ideogram
Избранное