an absolute ruler who governs without restriction

listen to the pronunciation of an absolute ruler who governs without restriction
Английский Язык - Турецкий язык

Определение an absolute ruler who governs without restriction в Английский Язык Турецкий язык словарь

tyrant
zorba

Eski Ahit tanrısı kana susamış, küçük ve intikamcı bir zorbadır. - The god of the Old Testament is a blood-thirsty tyrant — petty and vengeful.

tyrant
zalim

Bugün bir kral gibi davranan bir çocuk yarın bir zalim gibi davranır. - Today a child acting like a king, tomorrow a tyrant.

Zalim hükümdarın zulmüne rağmen, kahraman cesurca mücadeleye devam etti. - In spite of the tyrant’s persecution, the hero valiantly carried on the struggle.

tyrant
{i} despot

Böylece despot hükümdar, krallığı fetihte başarılı oldu. - Thus, the tyrant succeeded in conquering the kingdom.

tyrant
zorba hükümdar
tyrant
tiran

Biz tiranın isteğine boyun eğmeyeceğiz. - We will not bend to the will of a tyrant.

Milattan önce 508 yılında , Atina hükümdarı Kleistenes bir tiran görünümünü önlemek için sürgün kurdu. - In 508BC, the ruler of Athens, Cleisthenes established ostracism to prevent the appearance of a tyrant.

tyrant
kırıcı
tyrant
yıkıcı
tyrant
{i} zalim hükümdar

Zalim hükümdarın zulmüne rağmen, kahraman cesurca mücadeleye devam etti. - In spite of the tyrant’s persecution, the hero valiantly carried on the struggle.

tyrant
cebbar
Английский Язык - Английский Язык
tyrant
an absolute ruler who governs without restriction

  Расстановка переносов

  an Ab·so·lute rul·er who governs with·out re·stric·tion

  Турецкое произношение

  ın äbsılut rulır hu gʌvırnz wîdhaut ristrîkşın

  Произношение

  /ən ˈabsəˌlo͞ot ˈro͞olər ˈho͞o ˈgəvərnz wəᴛʜˈout rēsˈtrəksʜən/ /ən ˈæbsəˌluːt ˈruːlɜr ˈhuː ˈɡʌvɜrnz wɪðˈaʊt riːsˈtrɪkʃən/

  Слово дня

  lee
Избранное