alternative spelling of power line communication

listen to the pronunciation of alternative spelling of power line communication
Английский Язык - Английский Язык
power-line communication
alternative spelling of power line communication

  Расстановка переносов

  al·ter·na·tive spell·ing of po·wer line com·mu·ni·ca·tion

  Турецкое произношение

  ôltırnıtîv spelîng ıv pauır layn kımyunıkeyşın

  Произношение

  /ôlˈtərnətəv ˈspeləɴɢ əv ˈpouər ˈlīn kəˌmyo͞onəˈkāsʜən/ /ɔːlˈtɜrnətɪv ˈspɛlɪŋ əv ˈpaʊɜr ˈlaɪn kəˌmjuːnəˈkeɪʃən/

  Слово дня

  llano
Избранное