alternative spelling of canalise

listen to the pronunciation of alternative spelling of canalise
Английский Язык - Турецкий язык

Определение alternative spelling of canalise в Английский Язык Турецкий язык словарь

canalize
belirli bir yöne kanalize etmek
canalize
bir yöne akıtmak
canalize
arna açmak
canalize
belirli bir sonuca götürmek
canalize
suyu bir yöne aktarmak
canalize
genişletmek
canalize
(akarsuyu) derinleştirmek
canalize
kanalize et
canalize
{f} kanalize etmek
canalize
{f} yönlendirmek
canalize
{f} kanal açmak
canalize
(Askeri) KANALİZE ETMEK: Harekatı, suni veya tabi engeller yada ateş veya bombardımanla, dar bir mıntıkaya inhisar ettirmek
canalize
{f} kanal haline getirmek
Английский Язык - Английский Язык
canalize
alternative spelling of canalise
Избранное