alternative form of relevancy

listen to the pronunciation of alternative form of relevancy
Английский Язык - Турецкий язык

Определение alternative form of relevancy в Английский Язык Турецкий язык словарь

relevance
{i} ilgi

İtiraz ediyorum. Bunun kesinlikle hiç bir ilgisi yok. Bütün itirazlar duruşmaya kadar ertelenmiştir. - Objection. This certainly has no relevance. All objections have been waived till the trial.

İlgi, iletişimde anahtar bir unsurdur. - Relevance is a key element in communication.

relevance
{i} ilişki
relevance
ayırıcı olma özelliği
relevance
belirginlik
relevance
ayırıcılık
relevance
{i} (belirli bir konuyla olan) ilgi
relevance
{i} alâka

Bunun benim arka planımla alakası yok. - This has no relevance to my background.

Ben alakayı görmüyorum. - I don't see the relevance.

relevance
{i} uygunluk
Английский Язык - Английский Язык
relevance
alternative form of relevancy

  Расстановка переносов

  al·ter·na·tive form of rel·e·van·cy

  Турецкое произношение

  ôltırnıtîv fôrm ıv relıvınsi

  Произношение

  /ôlˈtərnətəv ˈfôrm əv ˈreləvənsē/ /ɔːlˈtɜrnətɪv ˈfɔːrm əv ˈrɛləvənsiː/

  Слово дня

  moratorium
Избранное