all energy that could somehow be converted to mechanical work

listen to the pronunciation of all energy that could somehow be converted to mechanical work
Английский Язык - Турецкий язык

Определение all energy that could somehow be converted to mechanical work в Английский Язык Турецкий язык словарь

available energy
kullanılabilir enerji
available energy
mevcut enerji
Английский Язык - Английский Язык
available energy
all energy that could somehow be converted to mechanical work

  Расстановка переносов

  all en·er·gy that could some·how be con·vert·ed to me·cha·ni·cal work

  Турецкое произношение

  ôl enırci dhıt kûd sʌmhau bi kınvırtîd tı mıkänîkıl wırk

  Произношение

  /ˈôl ˈenərʤē ᴛʜət ˈko͝od ˈsəmˌhou bē kənˈvərtəd tə məˈkanəkəl ˈwərk/ /ˈɔːl ˈɛnɜrʤiː ðət ˈkʊd ˈsʌmˌhaʊ biː kənˈvɜrtɪd tə məˈkænɪkəl ˈwɜrk/

  Слово дня

  skulk
Избранное