alkol, sigara, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzak duran kişi

listen to the pronunciation of alkol, sigara, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzak duran kişi
Турецкий язык - Английский Язык
straightedge
alkol, sigara, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzak duran kişi

    Расстановка переносов

    al·kol, si·ga·ra, u·yuş·tu·ru·cu gi·bi kö·tü a·lış·kan·lık·lar·dan u·zak du·ran ki·şi

    Произношение

Избранное