albeni

listen to the pronunciation of albeni
Турецкий язык - Английский Язык
blandishments
charm, attractiveness, allure
charm
attractiveness
charm, appeal, attraction alım, çekicilik, cazibe
sales appeal
allure
allurement
appeal

I think that's really appealing. - Bence o gerçekten albenilidir.

drawing power
desirableness
blandish
Турецкий язык - Турецкий язык
Alım, çekicilik, cazibe
Cazibe
ALBENİ
(Hukuk) Çekicilik; cazibe; kendisini hemen gösteren ve başkalarına beğendiren ve onların almaları sonucunu doğuran nitelik
albeni
Избранное