alayı

listen to the pronunciation of alayı
Турецкий язык - Английский Язык
all
all of them
each one
alay
derision

Derision is the food of fools. - Alay aptalların yiyeceğidir.

alay
{i} mockery
alay
(Askeri) regiment

This dog is our regimental mascot. - Bu köpek bizim alay maskotumuzdur.

alay
ridicule

He exposed himself to the ridicule of his classmates. - Kendini sınıf arkadaşlarının alayına maruz bıraktı.

Ridicule is the food of fools. - Alay, aptalların yemeğidir.

alay
mock

He mocked the way the professor speaks. - O, profesörün konuşma şekli ile alay etti.

It is cruel to mock a blind man. - Kör bir insanla alay etmek acımasızcadır.

alay
scoff

She scoffed at my poem. - O şiirimle alay etti.

The irreligious scoffed at the bishop's interpretation. - Dinsiz, piskoposun yorumuyla alay etti.

alay
rub
alay
leg pull
alay
jeer
tören alayı
procession
alay
raillery
alay
leg-pull
cenaze alayı
funeral
cenaze alayı
cortege
alay
sneer
alay
taunt

Keep taunting me and see what happens. - Benimle alay etmeye devam et ve ne olacağını gör.

Sami's wife was constantly taunting him. - Sami'nin karısı sürekli olarak onunla alay ediyordu.

alay
troop
alay
banter
alay
sarcasm

Tom doesn't understand irony or sarcasm. - Tom ironiyi ya da alaycılığı anlamıyor.

alay
{i} parade
alay
teasıng
alay
fun

You shouldn't make fun of Tom. - Tom'la alay etmemelisin.

A teacher should never make fun of a pupil who makes a mistake. - Bir öğretmen hata yapan bir öğrenci ile asla alay etmemelidir.

alay
mocks
alay
{i} fleet
alay
teasing

You said that you were just teasing. - Sadece alay ettiğini söyledin.

I'm not teasing their neighbors. - Onların komşularıyla alay etmiyorum.

alay
{i} jape
alay
{i} cortege
alay
sport
alay
shy
alay
{i} wipe
alay
{i} jest
alay
flout
alay
troops in line
alay
{s} regimental

This dog is our regimental mascot. - Bu köpek bizim alay maskotumuzdur.

alay
badinage
alay
{i} procession
alay
fleer
alay
{i} persiflage
alay
mockery, ridicule, derision, gibe, jibe
alay
gibe
alay
jibe
alay
pertaining to a unit composed of two or more battalions
alay
irony

Tone of voice can indicate anger and irony. - Ses tonu öfke ve ince alayı gösterebilir.

Tom doesn't understand irony or sarcasm. - Tom ironiyi ya da alaycılığı anlamıyor.

alay
pertaining to a military regiment
alay
{i} quiz
alay
batch
alay
slant
alay
gibejibe
bayram alayı
bairam parade
cenaze alayı
funeral rites
cenaze alayı
funeral procession, funeral, cortege
cenaze alayı
1. those in attendance at a funeral, mourners (usually used only of a large number of people). 2. funeral, obsequies
düğün alayı
wedding procession
fener alayı
torchlight procession
gelin alayı
bridal procession
geçit alayı
pageant
geçit alayı
pageantry
gönüllü süvari alayı
yeomanry
gösteri alayı
pageant
ingiliz tank alayı
(Askeri) royal tank regiment
kopuk alayı
band of vagabonds; band of good-for-nothings
muhafız alayı
troop of guardsmen
muhafız alayı/kıtası
troop of guardsmen, armed guard
süvari alayı
cavalcade
sınır alayı
borderers
tugay veya tabur harekat karargah subayı (KK, Deniz Piyadeleri taburu veya alayı
(Askeri) battalion or brigade operations staff officer (Army; Marine Corps battalion or regiment)
zafer alayı
triumphal procession
zırhlı süvari alayı (Kara Kuvvetleri)
(Askeri) armored cavalry regiment (Army)
çeyiz alayı procession carrying a bride's trousseau
in state to her husband's house
Турецкий язык - Турецкий язык
Hepsi, tümü
ALAY
(Osmanlı Dönemi) Fazla miktar, muhtelif ve müteaddit kişiler veya şeyler
ALAY
(Osmanlı Dönemi) Cemaat, topluluk, güruh, kalabalık, fevç
ALAY
(Osmanlı Dönemi) (Ask.) 3-4 tabur piyade veya5 bölük süvari askerinden mürekkep kuvvet
ALAY
(Osmanlı Dönemi) Debdebe ve gösterişle yapılan tören, geçit resmi
AMİN ALAYI
(Osmanlı Dönemi) Eskiden çocukların ilk okula başladığı gün yapılan merasim
KADİR ALAYI
(Osmanlı Dönemi) Tar: Kadir gecesi padişahların saraydan çıkıp, civardaki camilerden birinde namaz kılmaları münâsebetiyle yapılan merâsim
SURRE ALAYI
(Hukuk) Surrei hümayunu taşıyan askeri birlik
alay
Çok kalabalık
alay
Herhangi bir törende veya gösteride yer alan kalabalık
alay
Topkapı Sarayı'nın dış suru üzerinde, padişahların geçit yapan alayları seyretmesi için yaptırılan köşk
alay
Ses tonu, söz, davranış gibi yollarla biriyle, bir şeyle eğlenme, küçümseme
alay
Resmi ya da özel tören ve gösterilere verilen ad
alay
Bütün, hep
alay
istanbul'da Topkapı Sarayı surlarının kapısının yanında yer alan köşk
alay
Biriyle ya da bir şeyle eğlenme ve onu küçümseme
alay
Genel olarak üç tabur ve bunlara bağlı birliklerden oluşan asker topluluğu
alay
Osmahnlılarda resmi ya da özel tören ve gösterilere verilen ad
alay
(Osmanlı Dönemi) 3-4 tabur piyade veya 5 bölük askerden meydana gelen kuvvet
alay
Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk
amin alayı
Eskiden çocukların mahalle mektebine başladıkları gün yapılan tören
arus alayı
Osmanlıda Hanedana mensup kadınların düğün öncesi damat evine götürülme töreni
bayram alayı
Bayram günlerinde padişahların camiye gidiş ve geliş sırasında yapılan tören
cenaze alayı
Cenazeyi izleyen topluluk
düğün alayı
Düğüne katılanların çalgı eşliğinde ve toplu olarak yürümesiyle oluşan topluluk
fener alayı
Bayram gecelerinde kalabalık halk topluluklarının, ellerinde fener veya meşalelerle şehri dolaşarak yaptıkları gösteri
gelin alayı
Gelini damat evine götürmek için gidenlerin hepsi
gidiş alayı
Padişahların saray dışı gezilere çıkmaları dolayısıyla düzenlenen tören
kılıç alayı
Kılıç kuşanma
mevlit alayı
Her yıl Hz. Muhammed'in doğum günü olarak benimsenen rebiülevvelin 12. günü düzenlenen tören
muhafız alayı
Devlet başkanlarını, kralları korumakla görevli askerî birlik
sürre alayı
Mekke ve Medine'de oturan ileri gelenlere dağıtılmak üzere törenle gönderilen parayı taşıyan topluluk
sürre alayı
Osmanlı İmparatorluğunda her yıl recep ayının 12'sinde Hicaz'a gitmek üzere törenle yola çıkarılan ve padişahların armağanlarını taşıyan topluluk
süvari alayı
Atlı askerlerden oluşan alay
alayı
Избранное