alayı üzerine çeken, eğlence konusu olan, güldürücü, tuhaf, komik

listen to the pronunciation of alayı üzerine çeken, eğlence konusu olan, güldürücü, tuhaf, komik
Турецкий язык - Турецкий язык
gülünç
alayı üzerine çeken, eğlence konusu olan, güldürücü, tuhaf, komik

    Расстановка переносов

    a·la·yı ü·ze·ri·ne çe·ken, eğ·len·ce ko·nu·su o·lan, gül·dü·rü·cü, tu·haf, ko·mik

    Произношение

    Слово дня

    caustic
Избранное