alındı

listen to the pronunciation of alındı
Турецкий язык - Английский Язык
receipt
acknowledgement
receipt makbuz
acknowledgment
acknowledgement , receipt
quittance
(Ticaret) discharge
(Bilgisayar) received

We received an acknowledgement of our letter. - Mektubumuzun alındığı bildirimini aldık.

(Askeri,Bilgisayar) acknowledge

We received an acknowledgement of our letter. - Mektubumuzun alındığı bildirimini aldık.

acknowledged
alındı (makbuz)
(Politika, Siyaset) receipt
alındı damgası
acknowledge character
alındı damgası
receipt stamp
alındı fişi
delivery note
alındı, anlaşıldı
(Askeri) acknowledgement
alındı, anlaşıldı cevabı
(Askeri) acknowledge message
alın
brow
alın
forehead

The police found Tom lying on the floor with a bullet hole in the middle of his forehead. - Polis Tom'u alınının ortasındaki bir kurşun deliğiyle yerde yatarken buldu.

Tom leaned over and kissed his daughter's forehead. - Tom eğildi ve kızının alınını öptü.

alın
(Mekanik) face

One of my six Facebook accounts was suspended. - Altı Facebook hesabımdan biri, Facebook tarafından askıya alındı.

Tom often posts motivational quotes on Facebook. - Tom sık sık facebook'ta motivasyon alıntılar postalar.

olumsuz alındı damgası
(Bilgisayar) nack
olumsuz alındı damgası
(Bilgisayar) negative acknowledge character
olumsuz alındı karakteri
(Bilgisayar) negative acknowledge character
rıhtım alındı belgesi
(Askeri) dock receipt
teslim alındı
(Bilgisayar) checked-out
alın
sinciput
Alın
(Tıp) metopon
alın
upper part of the face below the hairline and above the eyebrows
alın
forehead, brow
alın
forehead of an animal
alın
tympan
alın
(Anatomi) frons
alın
front; frontlet
alın
{i} front

Make another appointment at the front desk. - Danışmadan başka bir randevu alın.

alın
{s} frontal
alın
forehead, brow; front; frontal
alın
tympanum
alın
middle ear (Biology)
alın
pertaining to the forehead
alın
at the front

Make another appointment at the front desk. - Danışmadan başka bir randevu alın.

alın
mining face
bilinmeyen bayraklar alındı
(Bilgisayar) unknown flags received
kredi kartlarım elimden alındı
I was stripped of my credit cards
mesaj alındı ve anlaşıldı
(Askeri) roger
olumlu alındı karakteri
(Bilgisayar) acknowledge ascii character
olumsuz alındı
(Bilgisayar,Teknik) negative acknowledge
olumsuz alındı
(Askeri) negative acknowledgement
Турецкий язык - Турецкий язык
Para veya başka bir şeyin teslim alındığını gösteren belge, makbuz
makbuz
Alın
(Osmanlı Dönemi) CEBİN
Alın
(Osmanlı Dönemi) CEBHE
alın
Bir ocakta her türlü ayak, galeri, baca, kuyu ve yolun ilerletilmekte olan yüzeyi
alın
Karşı
alın
Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü
alın
Bazı şeylerin önü, ön yüzü
alındı
Избранное