aksiliklere

listen to the pronunciation of aksiliklere
Турецкий язык - Английский Язык
setbacks
aksi
contrary

His response was contrary to our expectations. - Onun cevabı beklentilerimizin aksineydi.

Mary is not poor. On the contrary, she is quite rich. - Mary fakir değildir. Aksine, o oldukça zengindir.

aksi
opposite

You should go in the opposite direction. - Aksi yöne gitmen gerekir.

aksi
{s} adverse
aksi
bad-tempered
aksi
ill-tempered
aksi
{s} gruff
aksi
reverse
aksi
bad tempered

On the days he doesn't take a nap, he's bad tempered. - Şekerleme yapmadığı günlerde aksi olur.

aksi
crabby
aksi
{s} cross
aksi
awkward
aksi
{s} moody
aksi
perverse

Don't be so perverse! - O kadar aksi huylu olma!

aksi
ill-humoured
aksi
peckish
aksi
tetchy
aksi
ornery
aksi
querulous
aksi
irritable
aksi
ugly
aksi
badtempered
aksi
bellicose
aksi
cross-grained
aksi
(Konuşma Dili) like a bear with a sore head
aksi
prickly
aksi
morose
aksi
techy
aksi
pettish
aksi
jadish
aksi
ill

I was ill, otherwise I would have attended the meeting. - Ben hastaydım, aksi halde toplantıya katılırdım.

aksi
nettlesome
aksi
edge
aksi
grouty
aksi
froward
aksi
snappish
aksi
anti-
aksi
stroppy
aksi
cantankerous
aksi
crusty
aksi
ill-timed
aksi
disobliging
aksi
spleenish
aksi
grumpy
aksi
disagreeable
aksi
churlish
aksi
dis-
aksi
opposed

Red, as opposed to green, is a sign of danger. - Kırmızı yeşilin aksine bir tehlike işaretidir.

aksi
contra-
aksi
cranky

Why are you so cranky? - Neden bu kadar aksisin?

aksi
crotchety
aksi
ill-humored
aksi
ill-natured
aksi
peevish
aksi
stubborn

You must not be stubborn and should be friendly. - Aksi olmamalısın ve arkadaş canlısı olmalısın.

aksi
the otherwise
aksi
{s} wrongheaded
aksi
ill humored
aksi
counter
aksi
{s} bilious
aksi
peevish, irritable; perverse, contrary
aksi
opposite: Aksi istikamette yol açıktı. There was no traffic in the opposite lane
aksi
unfortunate

No, unfortunately; on the contrary. - Hayır, ne yazık ki; aksine.

aksi
{s} fretful
aksi
{s} testy
aksi
{s} petulant
aksi
ill natured
aksi
{s} surly
aksi
crabbed
aksi
{s} fractious
aksi
unlucky
aksi
contra

If you do that, it will only bring about a contrary effect. - Eğer bunu yaparsan,bu sadece aksi sonuçlar doğuracak.

The picture is colorful in contrast with this one. - Resim bunun aksine renkli.

aksi
{s} sullen
aksi
bloody-minded
aksi
ill humoured
aksi
ill tempered
aksi
opposite, contrary; peevish, grumpy, cross, perverse, churlish, cantankerous, moody, crotchety
aksi
crosspatch
aksi
bloody minded
aksi
against

She cremated him against his wishes. - Onun isteklerinin aksine o onu yakarak kül etti.

She looks very young as against her husband. - Kocasının aksine çok genç görünüyor.

aksi
{s} unfavorable
aksi
{s} spleenful
aksi
{s} inverse
aksi
{s} cross grained
aksi
{s} negatory
aksi
{s} shirty
aksi
{s} snuffy
aksi
anti
aksi
inopportune, untimely
aksi
{s} unfavourable
aksi
shrewish
aksi
{s} untoward
aksi
{s} doggish
aksi
unfortunate (circumstance, situation)
aksi
{s} dour
aksi
{s} unhappy
aksi
adverse, negative
aksi
{s} refractory
aksi
wayward
aksi
{s} evil
aksi
{s} tart
aksi
{s} recalcitrant
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение aksiliklere в Турецкий язык Турецкий язык словарь

aksi
Uygun olmayan: "Kusura bakma abla! Aksi zamana rastladı
aksi
Gazozları yetiştiremedik."- A. K. Tecer. İnatçı, hırçın, huysuz: "Ben bu aşçı kadar çılgın ve aksi insan görmedim."- R. N. Güntekin
aksi
Ters, zıt, karşıt, olumsuz, menfi: "Salıncağın ipini sallandığı istikametin aksine çekti."- O. C. Kaygılı
aksi
İnatçı, hırçın, huysuz
aksi
Ters, zıt, karşıt, olumsuz, menfi
aksi
Uygun olmayan
aksiliklere
Избранное