akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin

listen to the pronunciation of akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin
Турецкий язык - Турецкий язык
oran
akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin

    Расстановка переносов

    a·kıl yo·luy·la ger·çe·ğe ya·kın ol·du·ğu·na i·na·nı·la·rak ve·ri·len yar·gı, tah·min

    Произношение

    Слово дня

    epiphany
Избранное