ait olma

listen to the pronunciation of ait olma
Турецкий язык - Английский Язык
reference
belonging
ait olmak
belong to
ait olmak
refer
ait ol
belong

The third star belonged to a certain king. - Üçüncü yıldız belirli bir krala ait oldu.

She wished the lovely dog belonged to her. - O güzel köpeğin ona ait olmasını diledi.

ait olmak
{f} regard
ait olmak
concern
ait olmak
appertain to
ait olmak
belong
ait olmak
pertain to
ait ol
appertain
ait ol
belong to

Tell me whom these books belong to! - Bana bu kitapların kime ait olduğunu söyle.

The Japanese tend to identify themselves with the group they belong to. - Japonlar kendilerini ait oldukları grupla tanımlamak eğilimindedir.

ait ol
{f} belonging

We regarded the document as belonging to her brother. - Biz belgenin onun erkek kardeşine ait olduğu gözüyle baktık.

The Japanese Dentists Association affair is an incident concerning secret donations from the Japanese Dentists Association to Diet members belonging to the LDP. - Japon Diş Hekimleri Birliği sorunu Japon Diş Hekimleri Birliğinden LDP ye ait olan Diyet üyelerine yapılan gizli bağışlarla ilgili bir olaydır.

ait ol
appertain to
ait olmak
relate
ait olmak
{f} appertain
ait olmak
cocern
ait olmak
{f} pertain
ait olmak
reside
ait olmak
apply
ait olmak
to belong (to sb), to pertain to, appertain (to)
ait olmak
to concern, relate; to belong to
kiliseye ait olma
spirituality
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение ait olma в Турецкий язык Турецкий язык словарь

Ait olmak
(Osmanlı Dönemi) TEVECCÜH
ait olmak
İlgilendirmek, birinin olmak, birine düşmek
ait olma
Избранное