ait olan

listen to the pronunciation of ait olan
Турецкий язык - Английский Язык
companion
appertaining
ait ol
belong

We regarded the document as belonging to her brother. - Biz belgenin onun erkek kardeşine ait olduğu gözüyle baktık.

She wished the lovely dog belonged to her. - O güzel köpeğin ona ait olmasını diledi.

ait ol
appertain to
ait ol
{f} belonging

The Japanese Dentists Association affair is an incident concerning secret donations from the Japanese Dentists Association to Diet members belonging to the LDP. - Japon Diş Hekimleri Birliği sorunu Japon Diş Hekimleri Birliğinden LDP ye ait olan Diyet üyelerine yapılan gizli bağışlarla ilgili bir olaydır.

We regarded the document as belonging to her brother. - Biz belgenin onun erkek kardeşine ait olduğu gözüyle baktık.

ait ol
belong to

The settlers are the most peaceful people in the world. They cross thousands of miles to occupy a land that doesn't belong to them and they never kill anyone if they're not a savage native. - Göçmenler dünyadaki en huzurlu insanlardır. Onlara ait olmayan bir toprağı işgal etmek için binlerce mil geçerler ve eğer vahşi yerli değillerse kimseyi öldürmezler.

We must take from Cesar what does not belong to him. - Ona ait olmayan şeyi Cesar'dan almalıyız.

ait ol
appertain
defne familyasına ait olan
lauraceous
ileriye ait olan
(Tıp) anterograde
köke ait olan
radical
otlara ait olan
herbal
ait olan
Избранное