air defense command

listen to the pronunciation of air defense command
Английский Язык - Турецкий язык
(Askeri) HAVA SAVUNMA KOMUTANLIĞI: A. B. D. hava kuvvetlerinin büyük bir tali kısmı. Bu komutanlığın ana görevi, ABD nin, düşman hava taarruzlarına karşı korunmasıdır
Hava Savunma Komutanlığı
Army Air and Missile Defense Command
(Askeri) Kara Kuvvetleri Hava ve Füze Savunma Komutanlığı
North American Aerospace Defense Command (NORAD ) Air Center; North Atlantic Cou
(Askeri) Kuzey Amerika Hava-Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD) Hava Merkezi; Kuzey Atlantik Konseyi (NATO)
air command
(Askeri) HAVA KOMUTANLIĞI; HAVA KUVVETLERİNİN ÖNEMLİ BİR ALT BÖLÜMÜ: Harekat amaçları için normal olarak iki veya daha fazla hava kuvvetinden oluşur. Ayrıca bakınız: "command"
air defense artillery command post
(Askeri) HAVA SAVUNMA TOPÇUSU KOMUTA YERİ: Bak. "Army Air Defense Combat Post". AIR DEFENSE ARTILLERY CONDITION OF READINESS: HAVA SAVUNMA TOPÇUSU HAZIRLIK DURUMU: Yayılmış bir hava savunma topçu birliğinin muharebe hazırlık derecesi. Hazırlık dereceleri şu şekilde gösterilir: Silah başı durumu (Battle Stations) - taarruz çok yakındır, veya ilerlemektedir. Bekleme durumu (standby) - taarruz muhtemeldir, fakat hayati bölge tehdit altında değildir. Emniyet durumu (secure) - taarruz muhtemel veya yakın değildir; asgari hazırlık durumu
army air defense command
(Askeri) KARA KUVVETLERİ HAVA SAVUNMA KOMUTANLIĞI: Bir karargah bataryası ile iki veya daha çok hava savunma topçu tugayından oluşan bir komutanlık. (1) Kara ordusunun tekmil hava savunma kuvvetlerine komuta etmek üzere, ABD Kara Kuvvetleri tarafından tesis edilmiş bir komutanlık, (2) ABD harekat alanı Kara Ordusunun, ordular grubuna muadil ve mevcut harekat icaplarına göre tesis edilmiş büyük bir ast komutanlığı
army air defense command post
(Askeri) KARA KUVVETLERİ HAVA SAVUNMA KOMUTA YERİ: Bir kara kuvvetleri hava savunma komutanının taktik karargahı
Английский Язык - Английский Язык

Определение air defense command в Английский Язык Английский Язык словарь

air command
(US) unit in military command higher than air force
air defense command

  Расстановка переносов

  A·ir de·fense com·mand

  Турецкое произношение

  er dîfens kımänd

  Произношение

  /ˈer dəˈfens kəˈmand/ /ˈɛr dɪˈfɛns kəˈmænd/

  Слово дня

  jaunty
Избранное