air defense artillery

listen to the pronunciation of air defense artillery
Английский Язык - Турецкий язык
(Askeri) Uçaksavar topçusu
(Askeri) hava savunma topçusu
air defense artillery command post
(Askeri) HAVA SAVUNMA TOPÇUSU KOMUTA YERİ: Bak. "Army Air Defense Combat Post". AIR DEFENSE ARTILLERY CONDITION OF READINESS: HAVA SAVUNMA TOPÇUSU HAZIRLIK DURUMU: Yayılmış bir hava savunma topçu birliğinin muharebe hazırlık derecesi. Hazırlık dereceleri şu şekilde gösterilir: Silah başı durumu (Battle Stations) - taarruz çok yakındır, veya ilerlemektedir. Bekleme durumu (standby) - taarruz muhtemeldir, fakat hayati bölge tehdit altında değildir. Emniyet durumu (secure) - taarruz muhtemel veya yakın değildir; asgari hazırlık durumu
air defense artillery controller
(Askeri) HAVA SAVUNMA TOPÇUSU KONTROLÖRÜ: Bölge kontrol merkezinde bulunan bir hava savunma subayı. Kara ordusu hava savunma komutanına bölge kontrol merkezindeki çalışmalar hakkında bilgi verir
air defense artillery defended area
(Askeri) HAVA SAVUNMA TOPÇUSU İLE SAVUNULAN BÖLGE: Dost tayyarelerin, belirtilen bazı durumlar dışında girmeleri yasaklanmış bir hava savunma bölgesi. Ayrıca bakınız: "Air defense artillery prohibited area", "air defense restricted area" ve "restricted area (air) "
air defense artillery inner zone
(Askeri) HAVA SAVUNMA TOPÇUSU İÇ BÖLGESİ: Bak. "air defense restricted area"
air defense artillery intelligence service
(Askeri) HAVA SAVUNMA TOPÇUSU İSTİHBARAT HİZMETİ: Hava savunma topçu birliklerini; düşman tayyarelerinin taarruzu, veya dost tayyarelerin yaklaşmasından haberdar etmek üzere, hava faaliyetleri hakkında doğru bilgi elde edecek şekilde kurulmuş, teçhiz edilmiş ve eğitilmiş bir hizmet
air defense artillery neutralization
(Askeri) HAVA SAVUNMA TOPÇUSUNUN BASKI ALTINDA TUTULMASI: Hava savunma topçu birliklerinin direkt olarak veya elektronik karşı tedbirlerle imhası veya tesirlerinin azaltılması
air defense artillery officer
(Askeri) hava savunma topçu subayı
air defense artillery operations detachment
(Askeri) HAVA SAVUNMA TOPÇUSU HAREKAT MÜFREZESİ: Kara Ordusu Hava Savunma Komuta yerini çalıştırmak üzere kurulmuş bir Kara Ordusu hava savunma topçu birliği
air defense artillery operations officer
(Askeri) HAVA SAVUNMA HAREKAT SUBAYI: Bir hava savunma düzeninde faaliyette bulunan bütün hava savunma topçu birlikleri komutanının temsilcisi. Kara Ordusu Hava Savunma Komuta yerindeki bütün hava savunma faaliyetlerine nezaret eder
air defense artillery prohibited area
(Askeri) HAVA SAVUNMA TOPÇUSU YASAK BÖLGESİ: Dost tayyarelerin, her türlü şartlar altında, girmeleri yasaklanmış hava sahası. Ayrıca bakınız: "air defense artillery defended area" ve "air defense restricted area". AIR DEFENSE ARTILLERY WEAPONS CONTROL STATUS: HAVA SAVUNMA TOPÇUSU, ATEŞ KONTROL DURUMLARI: Bak. "air defense artillery action status"
air defence artillery
(Askeri) HAVA SAVUNMA TOPÇUSU: Yerden hava hedeflerine karşı etkin bir muharebeye girmek için kullanılan silah ve teçhizat
air defense artillery

  Расстановка переносов

  A·ir de·fense ar·til·le·ry

  Турецкое произношение

  er dîfens ärtîlıri

  Произношение

  /ˈer dəˈfens ärˈtələrē/ /ˈɛr dɪˈfɛns ɑːrˈtɪlɜriː/

  Слово дня

  tachyphagia
Избранное