air defence area

listen to the pronunciation of air defence area
Английский Язык - Турецкий язык
(Askeri) (NATO) HAVA SAVUNMA SAHASI: Hava savunma planlaması yapılması ve hava savunmasının sağlanması gereken özel olarak tanımlanmış saha
air area
(Askeri) HAVA SAHASI: Bir komutanın, havadan keşif ve gözetleme ile yükümlü bulunduğu sınırlı saha. Bu saha, havadan gözetleyicileri bulunan muhtelif yer birliklerinin, gözetleme bakımından, etkili şekilde işbirliğini yapabilmelerini mümkün kılar
air defence action area
(Askeri) HAVA SAVUNMA FAALİYET SAHASI: Belirli koşullar dışında harekatlarda dost uçak ve yerden havaya silahlara öncelik verilen alan ve bunun üzerindeki hava sahası. Ayrıca bakınız: "air defence operations area". AIR DEFENCE AREA (AMERİKAN SAVUNMA BAKANLIĞI, AMERİKAN SAVUNMA KURULU): HAVA SAVUNMA SAHASI: 1. AMERİKA DIŞINDA: Hava savunma planlaması yapılması ve hava savunmasının sağlanması gereken özel olarak tanımlanmış hava sahası. 2. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE: Acil bir hava savunma durumunda, Milli Güvenlik açısından hava araçlarının göreve hazır durumda olması gereken ve tanımlanmış boyutları ilgili teşkilat tarafından tayin edilmiş hava sahası
air defence operations area
(Askeri) (NATO) HAVA SAVUNMA HAREKAT SAHASI: Hava savunmasıyla diğer harekatların birbirine karışmasını en az düzeye indirmek amacıyla belirli yöntemlerin oluşturulacağı coğrafi sınırları belirlenmiş bölge. Aşağıdakilerden birini ya da daha fazlasını kapsayabilir; Hava savunma faaliyet sahası, hava savunma sahası, hava savunma tanımlama bölgesi ve ateş gücü şemsiyesi
air defence area

  Расстановка переносов

  A·ir de·fence ar·e·a

  Турецкое произношение

  er dîfens eriı

  Произношение

  /ˈer dəˈfens ˈerēə/ /ˈɛr dɪˈfɛns ˈɛriːə/

  Слово дня

  moratorium
Избранное