air base

listen to the pronunciation of air base
Английский Язык - Турецкий язык
hava üssü
tenek üssü
(Askeri) HAVA ÜSSÜ: Bir veya birkaç hava birliğinin harekatını desteklemek için teşkilatlandırılmış, teçhiz edilmiş ve genellikle, daimi veya yarı daimi olarak kurulmuş askeri tesis. Bu hava üssü, üsten devamlı olarak faydalanan hava birliklerinin harekatını desteklemek için lüzumlu sığınak, personel, ikmal maddeleri, teçhizat ve diğer imkanları ihtiva eder. Buna eskiden "airdrome" denirdi
(Havacılık) hava ussu
air base augmentation support set
(Askeri) HAVA ÜSSÜ TAKVİYE/DESTEK SETİ: Üs işletmesine ve bakımına destek sağlayan, birçok kez kullanılabilen, hafif ve havadan nakledilebilen teçhizat ve kaynaklar. Her bir set 4500 kişiyi veya buna denk olan 5. filoyu bunun destek unsurlarıyla birlikte destekleyecektir. Bir set hiçbir destek imkanının olmadığı intikal edilen yerde ilk destek olanağı sağlamak veya intikal edilen yerde var olan destek olanağını arttırmak ve genişletmek için kullanılabilir
air base ground defense
(Askeri) hava üssü kara savunması
air base operability; blood typing system
(Askeri) hava üssü işlerliği; kan sınıflandırma sistemi
air base service area
(Askeri) ÜS HİZMET MINTIKASI: İçinde başlıca üs tesisleri ve, bu arada, hava üssü karargahı, hava meydanları, ve benzeri üs tesisleri bulunan saha
airbase
tenek üssü
Air Force special operations base
(Askeri) Hava Kuvvetleri özel harekat üssü
air force base
(Askeri) HAVA KUVVETLERİ ÜSSÜ: İç haberleşme hatları ve yerel güvenlik için gerekli olan asgari çevre sahasıyla birlikte Hava Kuvvetlerinin işletme sorumluluğu olan iniş pistleri ve tüm diğer unsurları veya ilgili tesisleri içine alan hava kuvvetleri birliklerinin desteğine mahsus bir hava üssü. (Normal olarak 20 mil kareden daha geniş bir saha değildir.) Ayrıca bakınız: "base complex"
airbase
{i} hava üssü
airbase
(isim) hava üssü
airbase
hava üs
tactical air base
(Askeri) taktik hava üssü
Английский Язык - Английский Язык
An air base is a centre where military aircraft take off or land and are serviced, and where many of the centre's staff live. A base for military aircraft
air force base
a base for military aircraft
Ab
air bases
plural form of air base
airbase
A military airport, providing housing and support for aircraft and personnel
airbase
a place where military aircraft begin and end their flights, and where members of an air force live
airbase
{i} military base that is equipped with airplane facilities including runways and airplane hangers
air base
Избранное