ahiret

listen to the pronunciation of ahiret
Турецкий язык - Английский Язык
hereafter
future life
hell
underworld
beyond
afterdeath
netherworld
afterlife
eternity

We work for eternity, not for the moment. - Biz ahiret için çalışırız, şu an için değil.

(Konuşma Dili) great beyond
the unseen
ahiret günü
Judgement Day
ahiret işlerine dalmış
otherworldly
Турецкий язык - Турецкий язык
Dinî inanışa göre, insanın öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacağı ve Tanrı'ya hesap vereceği yer, öbür dünya
(Osmanlı Dönemi) Kıyâmetten sonra kurulacak olan âlem, öte dünya, ikinci hayat
(Osmanlı Dönemi) ACİL
ÂHİRET
(Osmanlı Dönemi) Bu dünyadan sonra gideceğimiz ebedi âlem. Âhiret, kıyamet koptuktan sonra, bütün varlıkların ve insanların devamlı kalacakları yerdir. Orada ölüm yoktur, hayat sonsuzdur; dinin emirlerine bağlı olanlar için cennet; dine bağlı olmıyanlar için de cehennem vardır. Âhirete inanmayan insan müslüman olamaz. Kur'an ve peygamberi inkar etmiş olur. İnsan ölüp toprak olduktan sonra onu kim diriltecek diyenlere Kur'anın pek çok cevaplarından biri meâlen şudur: "Onu ilkin kim yarattı ise, öldükten sonra da yine o diri
ahiret adamı
Dünya işlerinden el çekip sürekli ibadetle uğraşan kimse
bekâ-i âhiret
âhiretteki sonsuzluk,devamlılık
alemi ahiret
(Osmanlı Dönemi) ahiret âlemi
ahiret
Избранное