agreement or accord

listen to the pronunciation of agreement or accord
Английский Язык - Турецкий язык

Определение agreement or accord в Английский Язык Турецкий язык словарь

harmony
ahenk

Kız kardeşler birbirleriyle ahenk içerisinde yaşadı. - The sisters lived in harmony with each other.

harmony
armoni
harmony
uyum

Köpeğim ve kedim birbirleriyle uyum içinde yaşarlar. - My dog and cat live in harmony with each other.

Aralarında bir uyum hüküm sürdü. - A harmony prevailed among them.

harmony
akort
harmony
bağdaşma
harmony
{i} düzen
harmony
gönül birliği
harmony
intibak
harmony
uyarlanma
harmony
adaptasyon
harmony
düzenlik
harmony
uygunluk
harmony
ahenk ilmi
harmony
{i} harmoni

Beşinci Harmoni inanılmaz bir kız grubudur. - Fifth Harmony is an amazing girl group.

harmony
{i} müz. armoni
Английский Язык - Английский Язык
harmony
agreement or accord

  Расстановка переносов

  A·gree·ment or ac·cord

  Турецкое произношение

  ıgrimınt ır ıkôrd

  Произношение

  /əˈgrēmənt ər əˈkôrd/ /əˈɡriːmənt ɜr əˈkɔːrd/

  Слово дня

  phraseology
Избранное