agreeing with, consistent, united

listen to the pronunciation of agreeing with, consistent, united
Английский Язык - Турецкий язык

Определение agreeing with, consistent, united в Английский Язык Турецкий язык словарь

coincident
tesadüfi
coincident
(Biyokimya) rastlantı

Bu eserde görünen tüm karakterler tamamen hayal ürünüdürler. Yaşayan ya da ölü gerçek kişilere olan herhangi bir benzerlik sadece rastlantıdır. - All characters appearing in this work are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental.

Tamamen rastlantısaldı. - It was entirely coincidental.

coincident
(Biyokimya) çakışık
coincident
rastlantısal

Tamamen rastlantısaldı. - It was entirely coincidental.

coincident
mutabık
coincident
kesişen
coincident
{s} uyan
coincident
uyuşan/çakışan
coincident
{s} tutarlı olan
coincident
{s} rastlayan
coincident
{s} tesadüf eden
Английский Язык - Английский Язык
{a} coincident
agreeing with, consistent, united
Избранное