afyon, tütün, kahve, çay gibi keyif veren maddelere alışmış olan (kimse)

listen to the pronunciation of afyon, tütün, kahve, çay gibi keyif veren maddelere alışmış olan (kimse)
Турецкий язык - Турецкий язык
tiryaki
afyon, tütün, kahve, çay gibi keyif veren maddelere alışmış olan (kimse)

    Расстановка переносов

    af·yon, tü·tün, kah·ve, çay gi·bi ke·yif ve·ren mad·de·le·re a·lış·mış o·lan (kim·se)

    Слово дня

    wildcatter
Избранное