add a modifier to a constituent

listen to the pronunciation of add a modifier to a constituent
Английский Язык - Турецкий язык

Определение add a modifier to a constituent в Английский Язык Турецкий язык словарь

modify
değiştirmek değişiklik
modify
(Bilgisayar) değişiklik
modify
(Bilgisayar) değişiklik yapma
modify
değiştir

Onu uygun hale getirmek için tablonun yüksekliğini değiştirmek zorunda kalacaksın. - You'll have to modify the height of the table to make it fit.

modify
değiştirmek

Onu uygun hale getirmek için tablonun yüksekliğini değiştirmek zorunda kalacaksın. - You'll have to modify the height of the table to make it fit.

modify
değişiklik yapmak
modify
üzerinde değişiklik yapmak
modify
{f} dilb. nitelemek
modify
tebdil etmek
modify
{f} nitelemek
modify
azaltmak
modify
{f} hafifletmek
modify
(Askeri) TADİL ETMEK, DEĞİŞİKLİK YAPMAK: Topçuda; bir atış planında değişiklik yapmaya yetkili bir kişi tarafından verilen bir emir
modify
{f} biraz değiştirmek
modify
{f} değişmek
modify
nitelendirmek
modify
nitele/değiştir
modify
{f} tamlamak
Английский Язык - Английский Язык
modify
qualify
add a modifier to a constituent
Избранное