adına konuşmak

listen to the pronunciation of adına konuşmak
Турецкий язык - Английский Язык
speak for
to speak for sb
adına konuş
spoken for
adına konuş
spoke for
adına konuş
speak for

Does Tom always speak for you? - Tom her zaman senin adına konuşur mu?

I speak for all people. - Ben bütün insanlar adına konuşuyorum.

adına konuşma
pleading
kendi adına konuşmak
speak for oneself
adına konuşmak
Избранное