act of obeying; condition of being obedient and disciplined; submission

listen to the pronunciation of act of obeying; condition of being obedient and disciplined; submission
Английский Язык - Турецкий язык

Определение act of obeying; condition of being obedient and disciplined; submission в Английский Язык Турецкий язык словарь

obedience
itaat

Onların sessizliğini itaat olarak yorumlama. - Don't interpret their silence as obedience.

Onların kültür değerleri, otorite konumundaki kişilere itaat etmektir. - Their culture values obedience to those in positions of authority.

obedience
riayet
obedience
(Askeri) İTAAT: Verilen emirleri dinleme; askeri kanun ve icaplara uygun hareket etme
obedience
uyma
obedience
itaat etme

Onların kültür değerleri, otorite konumundaki kişilere itaat etmektir. - Their culture values obedience to those in positions of authority.

obedience
{i} boyun eğme

Onların sessizliğini boyun eğme olarak algılama. - Don't interpret their silence as obedience.

obedience
{i} bağlılık
obedience
söz dinleme
obedience
{i} sadakât
Английский Язык - Английский Язык
{i} obedience
act of obeying; condition of being obedient and disciplined; submission

    Расстановка переносов

    act of obeying; con·di·tion of be·ing o·be·di·ent and disciplined; sub·mis·sion

    Произношение

    Слово дня

    feuilleton
Избранное