act of coming into view; impression, semblance

listen to the pronunciation of act of coming into view; impression, semblance
Английский Язык - Турецкий язык

Определение act of coming into view; impression, semblance в Английский Язык Турецкий язык словарь

appearance
görünüş

Görünüşe göre yargılamayın. - Don't judge by appearances.

O kişisel görünüşünü çok umursar. - She cares a lot about her personal appearance.

appearance
{i} görünüm

Bir insan her şeyden önce görünümü ile değerlendirilecektir. - One will be judged by one's appearance first of all.

Avcı gökyüzünün görünümünü araştırdı. - The hunter explored the appearance of the sky.

appearance
şemail
appearance
gözükme
appearance
kalıp
appearance
sudur
appearance
dışyüz
appearance
(Kanun) duruşmada bulunma
appearance
(Felsefe) görüngü
appearance
ortaya çıkma

Onun aniden ortaya çıkması hepimizi şaşırttı. - His sudden appearance surprised us all.

Aniden ortaya çıkmasına şaşırdım. - I was surprised by his sudden appearance.

appearance
(isim) görünüm, görünüş, dış görünüş, görünme, ortaya çıkma, belirme, kılık, kılık kıyafet
appearance
zevahir
appearance
{i} kılık
appearance
zuhur etme
appearance
gösteriş olsun diye
appearance
{i} görünüş, görünüm, dış görünüş
appearance
{i} görünme, gözükme
appearance
zevahiri kurtarmak için
appearance
{i} belirme
appearance
{i} meydana çıkma
Английский Язык - Английский Язык
{i} appearance
act of coming into view; impression, semblance
Избранное