accurate, strictly applied

listen to the pronunciation of accurate, strictly applied
Английский Язык - Турецкий язык

Определение accurate, strictly applied в Английский Язык Турецкий язык словарь

proper
uygun

Uygun şekilde kullanılırsa, belirli zehirler yararlı olacaktır. - Properly used, certain poisons will prove beneficial.

Tom iş için uygun çocuktur. - Tom is the proper boy for the job.

proper
mis gibi
proper
rabıtalı
proper
kişisel
proper
yakışık alır
proper
hakiki
proper
(Ticaret) asıl
proper
doğru dürüst

Tom ismimi doğru dürüst nasıl telaffuz edeceğini bilmiyor. - Tom doesn't know how to pronounce my name properly.

Dişini doğru dürüst fırçalıyor musun? - Are you brushing your teeth properly?

proper
doğru

Tom ismimi doğru dürüst nasıl telaffuz edeceğini bilmiyor. - Tom doesn't know how to pronounce my name properly.

Hadi bunu doğru düzgün yapalım. - Let's do this properly.

proper
yakışır
proper
(sıfat) tam, doğru dürüst, uygun, terbiyeli, yerinde, özel, doğru, münasip, gerçek, adamakıllı, iyice
proper
asıl güzel
proper
hürmete lâyık
proper
proper name özel isim
proper
{s} iyice

Bazen iyice anlamak için hata yapmalısın. - Sometimes you should sometimes make a mistake to be properly understood.

proper
{s} görgü kurallarına çok bağlı
proper
(İnşaat) doğru, tam
proper
{s} doğru, kurallara uygun
Английский Язык - Английский Язык
proper

When I realized I was wearing my shirt inside out, I felt a proper fool.

accurate, strictly applied
Избранное