according to right and justice

listen to the pronunciation of according to right and justice
Английский Язык - Турецкий язык

Определение according to right and justice в Английский Язык Турецкий язык словарь

rightfully
Haklı bir şekilde
rightfully
haklı olarak
rightfully
z. haklı olarak: This is rightfully yours. Bu senin doğal hakkın
rightfully
yasal olarak

Ben sadece yasal olarak benim olanı istiyorum. - I only want what is rightfully mine.

Английский Язык - Английский Язык
{a} rightfully
according to right and justice

  Расстановка переносов

  ac·cord·ing to right and Jus·tice

  Турецкое произношение

  ıkôrdîng tı rayt ınd cʌstıs

  Произношение

  /əˈkôrdəɴɢ tə ˈrīt ənd ˈʤəstəs/ /əˈkɔːrdɪŋ tə ˈraɪt ənd ˈʤʌstəs/

  Слово дня

  dissert
Избранное