accommodate oneself to

listen to the pronunciation of accommodate oneself to
Английский Язык - Турецкий язык
uyum sağlamak
ayak uydurmak
accommodate oneself
(Dilbilim) boyun eğmek
accommodate oneself
uymak
accommodate oneself
uyum sağlamak
accommodate oneself
alışmak
accommodate to
ile arasında uyum sağlamak
accommodate oneself to

  Расстановка переносов

  ac·com·mo·date one·self to

  Турецкое произношение

  ıkämıdeyt wʌnself tı

  Произношение

  /əˈkäməˌdāt ˌwənˈself tə/ /əˈkɑːməˌdeɪt ˌwʌnˈsɛlf tə/

  Слово дня

  exiguous
Избранное