acısı çekme

listen to the pronunciation of acısı çekme
Турецкий язык - Английский Язык
suffer
acı çek
feel pain

Do you think that plants feel pain? - Bitkilerin acı çektiğini mi düşünüyorsun?

acı çek
{f} suffering

To some life is pleasure, to others suffering. - Bazılarına göre hayat zevktir, diğerlerine göre acı çekmektir.

He is suffering from an aggravated disease. - O, ağır bir hastalıktan acı çekiyor.

acı çek
{f} sorrow
acı çek
{f} pain

Will the therapy cause me any pain? - Terapi benim herhangi bir acı çekmeme sebep olacak mı?

The injury caused the athlete great pain. - Yara atletin büyük acı çekmesine sebep oldu.

acısı çekme
Избранное