acımış

listen to the pronunciation of acımış
Турецкий язык - Английский Язык
spoiled
rancid
mildewed
acı
{s} bitter

I can't stand arugula or any bitter greens. - Roka ve diğer acı şeylere katlanamam.

I can't abide hearing you cry so bitterly. - Acı şekilde ağladığını duymaya katlanamam.

acı
{s} hot

I want to eat some Korean food that isn't hot and spicy. - Biraz baharatsız ve acısız Kore yemeği yemek istiyorum.

Never rub your eyes after cutting a hot pepper. - Bir acı biber kestikten sonra asla gözlerini ovma.

acı
{i} pain

I can't stand this pain. - Bu acıya dayanamıyorum.

Do you feel any pain in your stomach? - Karnında herhangi bir acı hissediyor musun?

acı
{i} ache

He used to suffer from stomach aches. - O, mide ağrılarından dolayı acı çekerdi.

acı
{i} hurt

One of my teeth hurts. - Benim dişlerimden biri acıyor.

Ow! Yukiko! That hurts! Quit hitting me with your fists! - Ooo! Yukiko! O acıtıyor! Bana yumruklarınla vurmaktan vazgeç!

acı
sting

A bee sting is a painful thing. - Arı sokması, acı bir şeydir.

A bee sting can be very painful. - Arı sokması çok acı verici olabilir.

acı
distress

That is a distressing story. - Bu acıklı bir hikaye.

acı
{s} sad

Listening to sad music makes me happy. - Acılı şarkıları dinlemek beni mutlu eder.

The movie was so sad that everybody cried. - Film öyle acıklı idi ki herkes ağladı.

acı
sorrow

All sorrows should be tolerable, even if they are great. - Büyük olsalar bile, bütün acılar dayanılabilir olmalı.

His heart is filled with sorrow. - Onun kalbi acıyla doludur.

acı
incisive
acı
acrimonious
acı
peppery
acı
{s} harsh

I think Tom is harsh. - Tom'un acımasız olduğunu düşünüyorum.

Fadil wanted to save the delicate Layla from a harsh world. - Fadıl, zarif Leyla'yı acımasız bir dünyadan kurtarmak istedi.

acı
sardonic
acı
{i} worry

Don't worry, cutting your hair doesn't hurt. - Merak etmeyin, saçınızı kesmek acı vermez.

acı
severe

He used to suffer from severe nasal congestion. - O şiddetli burun tıkanıklığından dolayı acı çekti.

Tom was in severe pain. - Tom şiddetli acı içindeydi.

acı
{s} acrid
acı
sorry

I'm very sorry for the pain I caused. - Neden olduğum acı için çok üzgünüm.

Tom said he felt sorry for Mary. - Tom Mary'ye acıdığını söyledi.

acı
{s} lamentable
acı
grief

Grief is one of the worst sufferings. - Keder en kötü acılardan biridir.

You cannot put time limits on grief. - Acılar ha demeyle dinmez.

acı
suffering

My wife is suffering from pneumonia. - Eşim zatürreden dolayı acı çekiyor.

To some life is pleasure, to others suffering. - Bazılarına göre hayat zevktir, diğerlerine göre acı çekmektir.

acı
sorrowful
acı
inflict

A sadist likes inflicting pain; a masochist, receiving it. - Bir sadist acı vermekten; bir mazoşist onu almaktan hoşlanır.

acı
rank
acı
sharp

She felt a sharp pain in the chest. - Göğsünde keskin bir acı hissetti.

He felt a sharp pain. - O, keskin bir acı hissetti.

acı
cruel

He was very hurt by her cruel words. - Onun acımasız sözleriyle çok yaralandı.

It's a perfect example of cruel fate. - Bu acımasız kaderin güzel bir örneği.

acı
severest
acı
tart
acı
gripes
acı
agony

My shoes hurt. I'm in agony. - Ayakkabım zarar gördü. Acı içindeyim.

She screamed in agony. - O, acı içinde çığlık attı.

acı
bite

Tom had to bite the bullet. - Tom acıya göğüs germek zorunda kaldı.

When I bite down, this tooth hurts. - Ben ısırdığımda, bu diş acıyor.

acı
bitting
acı
mercy

You just have to have mercy on my poor wife. - Sadece zavallı karıma acımalısın.

There is no mercy here, Pinocchio. I have spared you. Harlequin must burn in your place. I am hungry and my dinner must be cooked. - Burada merhamet yok, Pinokyo. Senin canını bağışlıyorum. Harlequin senin yerine yanmalı. Ben acıktım ve akşam yemeğim pişirilmeli.

acı
severly
acı
brackish
acı
deplore
acı
acid
acı
feel for

I really feel for you. - Gerçekten sana acıyorum.

acı
astringent
acı
gnawing
acı
agitation
acı
commiserate with
acı
heartache
acı
anguish

He hid his anguish with a smile. - O bir tebessümle acısını sakladı.

Sami's family waited in anguish. - Sami'nin ailesi acı içinde bekliyordu.

acı
poignant
acı
trenchant
acı
piercing
acı
nippy
acı
poignancy
acı
cutting

Never rub your eyes after cutting a hot pepper. - Bir acı biber kestikten sonra asla gözlerini ovma.

Don't worry, cutting your hair doesn't hurt. - Merak etmeyin, saçınızı kesmek acı vermez.

acı
heartbreak
Acı
bittering
acı
suffer of
acı
very warm; bitter
acı
the sting
acı
grievous
acı
a pain
acı
{s} shrill
acı
{i} pang

Tom felt the pangs of hunger. - Tom açlığın acısını hissetti.

acı
mental pain, anguish, suffering, sorrow
acı
{s} splitting
acı
pain, ache
acı
pain; ache
acı
smart
acı
misery

Misery and sorrow accompany war. - Acı ve üzüntü savaşa eşlik eder.

Her misery was only for show. - Onun acısı yalnızca gösteriş içindi.

acı
scathing

The army were scathingly beaten. - Ordu acımasızca yenildi.

acı
grief, sorrow (at someone's death): Allah bu acıyı unutturmasın! May God spare you more grief!
acı
{s} painful

He was painfully thin. - O, acı verecek şekilde zayıftı.

She was painfully skinny. - O, acı verecek şekilde zayıftı.

acı
bitterness, sharpness
acı
{i} affliction
acı
{s} vitriolic
acı
wry
acı
acerb
acı
twinge
acı
{s} pungent
acı
{s} biting
acı
vitriol
acı
(biber) hot; (kahve, bira vb.) bitter; (yağ) rancid; (koku/tat) acrid, sharp, biting, pungent; (söz) hurtful, cutting, tart, harsh, caustic, pungent, biting; (bağırış) sharp, shrill, piercing;(üzücü) grievous, poignant, tragic, pitiful; pain, ache, pang
acı
{s} keen
acı
tragic

It was a tragic accident. - Bu acıklı bir kazaydı.

acı
biting; painful
acı
nipping
Английский Язык - Английский Язык

Определение acımış в Английский Язык Английский Язык словарь

ACI
adjacent channel interference
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение acımış в Турецкий язык Турецкий язык словарь

acı
Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı
Acı
ıstırap
Acı
(Osmanlı Dönemi) MÜRR
Acı
çorak
Acı
BiBERLi
acı
Dışarıdan gelen bir etki ile dış organlarda birdenbire oluşan ve o etkilerin kalkması ile duyulan rahatsızlık, ıstırap
acı
Keskin, hoşa gitmeyen, şiddetli
acı
Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, korkunç
acı
Ağrı, sancı
acı
Tadı bu nitelikte olan
acı
Koyu (renk)
acı
Tat alma organında bazı maddelerin bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı
acı
Keskin, hoşa gitmeyen, şiddetli: "Acı poyraz kuvvetle esiyordu."- O. Kemal
acı
Tadı bu nitelikte olan: "Acı kahvesini yudumluyordu."- T. Buğra
acı
Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, korkunç: "Acı söz insanı dininden çıkarır."- Atasözü. Ölüm, yangın, deprem gibi olayların yarattığı üzüntü, keder, elem: "İnsan, ölümün acısını en çok günün iki uzak saatinde hissetmektedir."- Y. Z. Ortaç
acı
Ölüm, yangın, deprem gibi olayların yarattığı üzüntü, keder, elem
acı
Koyu (renk): "Sıcak iklimlerde bu mevsim, tek renktedir, sadece acı yeşildir."- R. H. Karay
acı
Bir etki sonucu vücutta duyulan ağrı, sancı: "Belli bir yerinde kırık çıkık acısı yoktu."- M. Yesarî
acı
Dışarıdan gelen bir etki ile dış organlarda birdenbire oluşan ve o etkilerin kalkması ile duyulan rahatsızlık, ıstırap: "Omuzlarına kadar vücudun derisini haşlayan bayıltıcı yanma acısı ve dehşeti çok sürmedi."- P. Safa
Английский Язык - Турецкий язык

Определение acımış в Английский Язык Турецкий язык словарь

ACI
(Askeri) çağrı engeli tahsisi (assign call inhibit)
acımış
Избранное