abbreviation of adjudication

listen to the pronunciation of abbreviation of adjudication
Английский Язык - Турецкий язык
(Kanun) müzayede tutanağı özeti
abbreviation of adjudication

  Расстановка переносов

  ab·bre·vi·a·tion of ad·ju·di·ca·tion

  Турецкое произношение

  ıbrivieyşın ıv ıcudıkeyşın

  Произношение

  /əˌbrēvēˈāsʜən əv əˌʤo͞odəˈkāsʜən/ /əˌbriːviːˈeɪʃən əv əˌʤuːdəˈkeɪʃən/

  Слово дня

  chaperon
Избранное