a worthless plant occuring among seedlings of some choice variety

listen to the pronunciation of a worthless plant occuring among seedlings of some choice variety
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a worthless plant occuring among seedlings of some choice variety в Английский Язык Турецкий язык словарь

rogue
dolandırıcılık

Dürüstlük koltuk değneği üzerinde bir dilenci; dolandırıcılık taçlı bir prensestir. - Honesty is a beggar on crutches; roguery is a princess with a crown.

rogue
üçkâğıtçı
rogue
namussuz
rogue
{i} azgın fil
rogue
{i} dolandırıcı

Dürüstlük koltuk değneği üzerinde bir dilenci; dolandırıcılık taçlı bir prensestir. - Honesty is a beggar on crutches; roguery is a princess with a crown.

Dan bu çevredeki tek dolandırıcıdır. - Dan is the only rogue around here.

rogue
{i} çapkın
rogue
ipsiz sapsızçapkın
rogue
{i} serseri

Kuiper Kuşağı'na ait serseri bir göktaşı Dünya'yla çarpışma rotasında. - A rogue asteroid from the Kuiper Belt is on a collision course with the Earth.

rogue
(isim) düzenbaz, dolandırıcı, yaramaz, serseri, ipsiz sapsız tip, çapkın, köftehor, muzip, kerata, sürüden ayrılmış tehlikeli hayvan (fil, bizon vb)
rogue
{i} muzip
rogue
{i} bizon vb
rogue
{i} köftehor
rogue
{i} hilekâr, düzenbaz, dolandırıcı
rogue
{i} kerata
rogue
{i} yaramaz
rogue
{i} sürüden ayrılmış tehlikeli hayvan fil
rogue
{i} yaramaz kimse
Английский Язык - Английский Язык
rogue
a worthless plant occuring among seedlings of some choice variety

  Расстановка переносов

  a worth·less plant occuring a·mong seedlings of some choice va·ri·e·ty

  Турецкое произношение

  ı wırthlıs plänt ıkırîng ımʌng sidlîngz ıv sʌm çoys vırayıti

  Произношение

  /ə ˈwərᴛʜləs ˈplant əˈkərəɴɢ əˈməɴɢ ˈsēdləɴɢz əv ˈsəm ˈʧois vərˈīətē/ /ə ˈwɜrθləs ˈplænt əˈkɜrɪŋ əˈmʌŋ ˈsiːdlɪŋz əv ˈsʌm ˈʧɔɪs vɜrˈaɪətiː/

  Слово дня

  etiolate
Избранное