a word or phrase on a coin that expresses a guiding principle

listen to the pronunciation of a word or phrase on a coin that expresses a guiding principle
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a word or phrase on a coin that expresses a guiding principle в Английский Язык Турецкий язык словарь

motto
ilke
motto
düstur
motto
slogan

Özgürlük, eşitlik, kardeşlik bir Fransız sloganıdır. - Liberty, equality, fraternity is a French motto.

Deniz Piyadelerinin sloganı Semper Fidelis dir. - The Marine Corps motto is Semper Fidelis.

motto
Sav söz
motto
{i} parola
motto
{i} vecize
motto
özdeyiş
motto
{i} (çoğ. --s/--es) parola, düstur
motto
{i} özlü söz
motto
{i} arma simgesi
motto
yazıt
Английский Язык - Английский Язык
motto
a word or phrase on a coin that expresses a guiding principle

  Расстановка переносов

  a word or phrase on a coin that expresses a guid·ing Prin·ci·ple

  Турецкое произношение

  ı wırd ır freyz ôn ı koyn dhıt îkspresız ı gaydîng prînsıpıl

  Произношение

  /ə ˈwərd ər ˈfrāz ˈôn ə ˈkoin ᴛʜət əkˈspresəz ə ˈgīdəɴɢ ˈprənsəpəl/ /ə ˈwɜrd ɜr ˈfreɪz ˈɔːn ə ˈkɔɪn ðət ɪkˈsprɛsəz ə ˈɡaɪdɪŋ ˈprɪnsəpəl/

  Слово дня

  anaphora
Избранное