a word directly opposed to another in meaning

listen to the pronunciation of a word directly opposed to another in meaning
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a word directly opposed to another in meaning в Английский Язык Турецкий язык словарь

antonym
karşıt anlamlı

İyi kötü'nün karşıt anlamlı sözcüğü ve uzun kısa'nın karşıt anlamlı sözcüğüdür. - Good is the antonym of bad and tall is the antonym of short.

antonym
{i} karşıt anlamlı sözcük
antonym
zıt/karşıt anlamlı sözcük
antonym
(isim) karşıt anlamlı sözcük
antonym
karşıt anlamlı,zıt anlamlı kelime
antonym
(Sosyoloji, Toplumbilim) karşıtanlamlı
antonym
karşıt

İyi kötü'nün karşıt anlamlı sözcüğü ve uzun kısa'nın karşıt anlamlı sözcüğüdür. - Good is the antonym of bad and tall is the antonym of short.

antonym
zıt anlama yelen kelime
Английский Язык - Английский Язык
antonym
a word directly opposed to another in meaning

  Расстановка переносов

  a word di·rect·ly opposed to an·oth·er in mean·ing

  Турецкое произношение

  ı wırd dayrekli ıpōzd tı ınʌdhır în minîng

  Произношение

  /ə ˈwərd dīˈreklē əˈpōzd tə əˈnəᴛʜər ən ˈmēnəɴɢ/ /ə ˈwɜrd daɪˈrɛkliː əˈpoʊzd tə əˈnʌðɜr ɪn ˈmiːnɪŋ/

  Слово дня

  prudential
Избранное