a wine that is very high in alcohol

listen to the pronunciation of a wine that is very high in alcohol
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a wine that is very high in alcohol в Английский Язык Турецкий язык словарь

heady
{s} kuvvetli
heady
{s} kuvvetli, sert, çarpıcı (esans/içki)
heady
{s} çarpan
heady
sert
heady
(alkol) sarhoş edici
heady
çarpıcı
heady
heyecanlı
heady
başı dönmüş
heady
(sıfat) inatçı, dik kafalı, sert, kuvvetli, kafa yapan, çarpan, düşüncesiz, atak, kurnaz, açıkgöz, uyanık
heady
{s} açıkgöz
heady
{s} inatçı
heady
{s} atak
heady
çarpıcı inatçı
heady
kafa tutan
heady
{s} dik kafalı
heady
{s} kafa yapan
heady
rahat/sert/acele
heady
{s} uyanık
Английский Язык - Английский Язык
heady
a wine that is very high in alcohol

  Расстановка переносов

  a wine that I·s ve·ry high in al·co·hol

  Турецкое произношение

  ı wayn dhıt îz veri hay în älkıhäl

  Произношение

  /ə ˈwīn ᴛʜət əz ˈverē ˈhī ən ˈalkəˌhäl/ /ə ˈwaɪn ðət ɪz ˈvɛriː ˈhaɪ ɪn ˈælkəˌhɑːl/

  Слово дня

  retrograde
Избранное