a vine or climbing plant that readily grows up a support or over other plants

listen to the pronunciation of a vine or climbing plant that readily grows up a support or over other plants
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a vine or climbing plant that readily grows up a support or over other plants в Английский Язык Турецкий язык словарь

climber
yükselmek isteyen kişi
climber
tırmanıcı bitki
climber
tırmanıcı sarmaşık
climber
dağcı

Dağ birçok dağcıları cezbediyor. - The mountain attracts many climbers.

Çığ dağcılar için bir tehlikedir. - Avalanches are a danger to climbers.

climber
tırmanıcı

Tom bir dağ tırmanıcısı. - Tom is a mountain climber.

Sincaplar çok iyi tırmanıcıdır. - Squirrels are very good climbers.

climber
toplumda yükselmek isteyen kişi
climber
{i} tırmaşık kuş
climber
tırmanan sarmaşık
climber
toplum hayatında yükselmek isteyen kimse
climber
{i} sarmaşık
climber
{i} (Botanik) tırmanıcı sarmaşık
climber
yükselen/tırmanıcı
climber
{i} k.dili. toplumda yükselmek isteyen kimse
climber
{i} toplumda hep gözü yükseklerde olan kimse
Английский Язык - Английский Язык
climber
a vine or climbing plant that readily grows up a support or over other plants

  Расстановка переносов

  a vine or climb·ing plant that read·i·ly grows up a sup·port or over oth·er plants

  Турецкое произношение

  ı vayn ır klaymîng plänt dhıt redıli grōz ʌp ı sıpôrt ır ōvır ʌdhır plänts

  Произношение

  /ə ˈvīn ər ˈklīməɴɢ ˈplant ᴛʜət ˈredəlē ˈgrōz ˈəp ə səˈpôrt ər ˈōvər ˈəᴛʜər ˈplants/ /ə ˈvaɪn ɜr ˈklaɪmɪŋ ˈplænt ðət ˈrɛdəliː ˈɡroʊz ˈʌp ə səˈpɔːrt ɜr ˈoʊvɜr ˈʌðɜr ˈplænts/

  Слово дня

  contango
Избранное