a type of thread or cotton traditionally used for buttonholes

listen to the pronunciation of a type of thread or cotton traditionally used for buttonholes
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a type of thread or cotton traditionally used for buttonholes в Английский Язык Турецкий язык словарь

twist
{f} burmak
twist
{f} burkmak
twist
eğriltmek
twist
kanırtmak
twist
döndürmek
twist
bükülme
twist
çevirme
twist
{i} kıvrım

Banliyölerde caddeler kıvrımlı ve dardır. - Streets are often twisted and narrow in the suburbs.

twist
{f} bük

O gerçekten bükülmüş. - That's really twisted.

Tom Mary'nin kolunu büktü ve o hayır kurumumuza biraz para bağışlamayı kabul etti. - Tom twisted Mary's arm and she agreed to donate some money to our charity.

twist
eğilim
twist
şeklini değiştirmek
twist
{f} ters anlam vermek, çarpıtmak
twist
(isim) büklüm, dönme, burkma, bükülme, burkulma, kıvırma, bükme, çarpıtma, kıvrım, düğüm, yeni çözüm, eğilim (kötü), sarma sigara, ibrişim, ip, girdap, viraj, dönemeç, tvist (dans)
twist
{i} dönme
twist
{i} ibrişim
twist
{i} kıvırma

Kolumu kıvırmayı bırak! - Stop twisting my arm!

twist
{i} burkulma
twist
{i} tvist (dans)
twist
{f} çarpıtmak
Английский Язык - Английский Язык
twist
a type of thread or cotton traditionally used for buttonholes

  Расстановка переносов

  a type of thread or Cot·ton traditionally used for buttonholes

  Турецкое произношение

  ı tayp ıv thred ır kôtın trıdîşnıli yuzd fôr bʌtınhōlz

  Произношение

  /ə ˈtīp əv ˈᴛʜred ər ˈkôtən trəˈdəsʜnəlē ˈyo͞ozd ˈfôr ˈbətənˌhōlz/ /ə ˈtaɪp əv ˈθrɛd ɜr ˈkɔːtən trəˈdɪʃnəliː ˈjuːzd ˈfɔːr ˈbʌtənˌhoʊlz/

  Слово дня

  panegyric
Избранное