a type of firearm that continuously fires bullets in rapid succession

listen to the pronunciation of a type of firearm that continuously fires bullets in rapid succession
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a type of firearm that continuously fires bullets in rapid succession в Английский Язык Турецкий язык словарь

machine gun
makineli tüfek

Mafya babası makineli tüfek ateşi yağmurunda öldürüldü. - The mafia boss was killed in a hail of machine gun fire.

O, bir makineli tüfekle onu vurdu. - She shot him with a machine gun.

machine gun
mitralyöz
machine gun
makinalı tabanca,makineli tüfek
machine gun
makineli tüfek, makineli, mitralyöz
machine gun
(Askeri) MAKİNALI TÜFEK: 7.62 NATO mermisi atan ve tanklara monte edilmiş 30 kalibrelik silahların yerini alan, sandık kısmı kısa bir makinalı tüfek
Английский Язык - Английский Язык
machine gun
a type of firearm that continuously fires bullets in rapid succession

  Расстановка переносов

  a type of fire·arm that con·ti·nu·ous·ly fires bullets in rap·id suc·ces·sion

  Турецкое произношение

  ı tayp ıv fayırärm dhıt kıntînyuısli fayrz bûlıts în räpıd sıkseşın

  Произношение

  /ə ˈtīp əv ˈfīərˌärm ᴛʜət kənˈtənyo͞oəslē ˈfīrz ˈbo͝oləts ən ˈrapəd səkˈsesʜən/ /ə ˈtaɪp əv ˈfaɪɜrˌɑːrm ðət kənˈtɪnjuːəsliː ˈfaɪrz ˈbʊləts ɪn ˈræpəd səkˈsɛʃən/
Избранное