a treatise on prostitutes, or prostitution

listen to the pronunciation of a treatise on prostitutes, or prostitution
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a treatise on prostitutes, or prostitution в Английский Язык Турецкий язык словарь

porous
{s} gözenekli
porous
poroz
porous
(İnşaat) boşluklu
porous
mesameli
porous
(Tıp) poröz
porous
geçirgen
porousness
gözeneklilik
porous
(Tıp) Gözenekli oluşu nedeniyle bir sıvıyı süzebilme veya geçirme niteliğit aşıyan, geçirgen
porous
porously gözenekle
porous
içinden hava veya su geçebilen
porous
(Tıp) 1.Üzerinde küçük delikler gösteren, delikli, gözenekli
porous
(Biyoloji) porlu
porous
{s} geçirgen gaz
porous
porosity gözenekli oluş
porous
suyu dışarı sızdıran
porous
{s} delikli
porous
(sıfat) gözenekli, delikli, geçirgen (gaz, su vb.)
porous
{s} su vb
a treatise on prostitutes, or prostitution

    Расстановка переносов

    a trea·tise on prostitutes, or pros·ti·tu·tion

    Произношение

    Слово дня

    taxis
Избранное