a tower of roof tapering up to a point

listen to the pronunciation of a tower of roof tapering up to a point
Английский Язык - Английский Язык
spire
a tower of roof tapering up to a point

  Расстановка переносов

  a tow·er of roof tapering up to a point

  Турецкое произношение

  ı tauır ıv ruf teypırîng ʌp tı ı poynt

  Произношение

  /ə ˈtouər əv ˈro͞of ˈtāpərəɴɢ ˈəp tə ə ˈpoint/ /ə ˈtaʊɜr əv ˈruːf ˈteɪpɜrɪŋ ˈʌp tə ə ˈpɔɪnt/

  Слово дня

  acumen
Избранное